Fachowa obsługa Księgowo-podatkowa
dla Twojej Firmy

sprawdź ofertę

Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej

Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej

Odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta za pokwitowaniem lub w siedzibie mojej firmy do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,lub co 5 dni roboczych w danym miesiącu, którego dotyczą księgowania.

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS.

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS.

Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!