Witamy!

Zapewniamy pełną i fachową obsługę księgowo-podatkową naszych klientów.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi. Prowadzimy kompleksową obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów, pełnej księgowości.

Jesteśmy elastyczni, dlatego podchodzimy do każdego klienta indywidualnie obsługując go w sposób najbardziej dla niego wygodny. Dojeżdzamy do naszych klientów. Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo dokumentów naszych klientów, dlatego korzystamy z niezawodnych systemów komputerowych, transmisji danych oraz najlepszych programów, aby nasze usługi były najwyższej jakości i wykonywane były na czas.

Z naszej wiedzy oraz wieloletniej praktyki, korzystamy również doradzając firmom, które z nami współpracują przy podejmowaniu strategicznych decyzji mających wpływ na rozwój firmy w bieżącej sytuacji na rynku, również wskazujemy na kierunki mogące przyczynić się do jej rozwoju.

Posiadamy ubezbpieczenie OC
Licencja Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Rachunkowości 7230/98

Posiadamy ubezpieczenie OC

Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej
 • Odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta za pokwitowaniem lub w siedzibie mojej firmy do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,lub co 5 dni roboczych w danym miesiącu, którego dotyczą księgowania.
 • Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości do urzędu statystycznego, oraz ich wysyłanie.
 • Bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta.
 • Sporządzanie bilansu, także uczestniczenie w audycie oraz w przygotowaniach do sporządzenia pakietu konsolidacyjnego, a także inne sprawozdania w zależności od zgłaszanych przez klienta potrzeb, również w języku angielskim.
 • Sporządzenie polityki rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą podatkową. Każda polityka rachunkowości dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych.
 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Inne prace niezbędne do prawidłowego rozliczania się z budżetem, a także na indywidualne zapotrzebowanie klienta np. sporządzanie wniosków kredytowych itp.

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS. 
 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy

   

  Bieżąca obsługa pracowników: 
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu 
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach 
 • Sporządzanie świadectw pracy 
 • Sporządzanie list płac, w tym także „pasków”, przelewów

   

  Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym: 
 • Chorobowych, urlopowych,  za nie wykorzystany urlop
 • Naliczanie świadczeń urlopowych
 • Naliczanie podatku od płac
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych 
 • Naliczanie składek ZUS 
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT 
 • Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych
 • Analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT 
 • Sporządzanie i przesyłanie kontrahentom not korygujących błędy w wystawionych dowodach 
 • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT 
 • Składanie miesięcznych deklaracji VAT 
 • Obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji do   otrzymania zwrotu VAT
 • Obsługa dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych.
 • Sporządzanie i składanie kwartalnych deklaracji wewnątrzwspólnotowych
 • Sporządzanie deklaracji Intrastat

Czynności kontrolne i doradcze.
 • Kontrola poprawności sporządzanych dokumentów księgowych 
 • Bieżąca informacja o zmianach w przepisach podatkowych i o działalności gospodarczej
 • Prowadzenie spraw związanych z odpadami
 • Prowadzenie ewidencji gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji. 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych 
 • Naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej 
 • Sporządzanie planów amortyzacji 
 • Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków niskocennych.  

Zapraszamy do współpracy!