Fachowa obsługa Księgowo-podatkowa
dla Twojej Firmy

sprawdź ofertę

Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej

Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej

Odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta za pokwitowaniem lub w siedzibie mojej firmy do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,lub co 5 dni roboczych w danym miesiącu, którego dotyczą księgowania.

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS.

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS.

Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Zapewniamy

pełną i fachową obsługę księgowo-podatkową naszych klientów.

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi. Prowadzimy kompleksową obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów, pełnej księgowości.

Jesteśmy elastyczni, dlatego podchodzimy do każdego klienta indywidualnie obsługując go w sposób najbardziej dla niego wygodny.

Posiadamy ubezbpieczenie OC
Licencja Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Rachunkowości 7230/98

Z naszej wiedzy oraz wieloletniej praktyki, korzystamy również doradzając firmom, które z nami współpracują przy podejmowaniu strategicznych decyzji mających wpływ na rozwój firmy w bieżącej sytuacji na rynku, również wskazujemy na kierunki mogące przyczynić się do jej rozwoju.

Sprawdź naszą ofertę

Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

Czynności kontrolne i doradcze.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji.

Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej:

 • Odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta za pokwitowaniem lub w siedzibie mojej firmy do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,lub co 5 dni roboczych w danym miesiącu, którego dotyczą księgowania.
 • Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości do urzędu statystycznego, oraz ich wysyłanie.
 • Bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta.
 • Sporządzanie bilansu, także uczestniczenie w audycie oraz w przygotowaniach do sporządzenia pakietu konsolidacyjnego, a także inne sprawozdania w zależności od zgłaszanych przez klienta potrzeb, również w języku angielskim.
 • Sporządzenie polityki rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą podatkową. Każda polityka rachunkowości dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych.
 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Inne prace niezbędne do prawidłowego rozliczania się z budżetem, a także na indywidualne zapotrzebowanie klienta np. sporządzanie wniosków kredytowych itp.

Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS.

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy

 

Bieżąca obsługa pracowników:

 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu 
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach 
 • Sporządzanie świadectw pracy 
 • Sporządzanie list płac, w tym także „pasków”, przelewów

 

Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym:

 • Chorobowych, urlopowych,  za nie wykorzystany urlop
 • Naliczanie świadczeń urlopowych
 • Naliczanie podatku od płac
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • Naliczanie składek ZUS
 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP

Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

 • Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych
 • Analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT
 • Sporządzanie i przesyłanie kontrahentom not korygujących błędy w wystawionych dowodach
 • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • Składanie miesięcznych deklaracji VAT
 • Obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji do otrzymania zwrotu VAT
 • Obsługa dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych.
 • Sporządzanie i składanie kwartalnych deklaracji wewnątrzwspólnotowych
 • Sporządzanie deklaracji Intrastat

Czynności kontrolne i doradcze.

 • Kontrola poprawności sporządzanych dokumentów księgowych
 • Bieżąca informacja o zmianach w przepisach podatkowych i o działalności gospodarczej
 • Prowadzenie spraw związanych z odpadami
 • Prowadzenie ewidencji gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji.

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej
 • Sporządzanie planów amortyzacji
 • Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków niskocennych.